Usługi inżynierskie budowlane:

  • nadzory budowlane
  • doradztwo i obsługa inwestycji
  • okresowe przeglądy budynków
  • wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych
  • kosztorysowanie

O sobie:

Szanowni Państwo!

Posiadam bogate doświadczenie praktyczne w pracy inżyniera budownictwa, a także na wielu kierowniczych stanowiskach w budowlanych firmach wykonawczych.

Pełniłem obowiązki kierownika montażu, kierownika budowy oraz dyrektora zespołu budów na wielu placach inwestycyjnych w wielu częściach Polski, a także w Niemczech.

Budowy te były finansowane ze środków prywatnych, budżetowych a także (częściowo) unijnych. Mam doświadczenie w realizacji kontraktów w oparciu o zasady FIDIC.

Byłem członkiem zarządów spółek z o.o., realizujących inwestycje budowlano – montażowe na terenie całej Polski.

W latach 2003 – 2007 jako biegły z zakresu budownictwa ogólnego sporządzałem opinie dla sądów i prokuratury.

Jako inspektor nadzoru inwestorskiego  - nadzorowałem prace budowlane i budowlano – montażowe na wielu budowach zachodniej Polski.

Wykonuję wszelkiego rodzaju opinie z zakresu budownictwa, okresowe przeglądy budynków, świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych.

Zapraszam do współpracy.

mgr inż. Mariusz Kowalski